Nikdy ste nerozmýšľali nad kúpou horského apartmánu? Bojíte sa, že ho nebudete môcť dostatočne využívať? Zaradenie do hotelového programu vám zabezpečí jeho bezstarostný prenájom a vy získate príjmy z tohto prenájmu, po odpočítaní nákladov a hotelovej provízie. Chceme, aby bolo prenajímanie apartmánov naozaj bezstarostné, ak sa teda rozhodnete zapojiť do hotelového programu, môžete personál pri odjazde požiadať o odloženie a uskladnenie svojich osobných vecí, aby sa uvoľnil priestor na prenajímanie apartmánu, a pri návrate ich nájdete naaranžované presne tam, kde ste ich nechali.

Pri vybraných typoch apartmánov máte navyše možnosť zriadiť samostatne uzamknuteľné spálne. Tieto izby budú mať vlastný vstup a od ostatných častí apartmánu budú oddelené zvukotesniacimi uzamykateľnými dverami, tak aby sa mohli samostatne prenajímať. Ich vybavenie bude zodpovedať vybaveniu štandardnej hotelovej izby. Táto možnosť vám zabezpečí flexibilitu pri využívaní apartmánu pre vlastné potreby a zároveň príjem z prenájmu izieb v časoch, keď ich nebudete využívať.

Manažment hotela bude mať na starosti všetky aspekty súvisiace s prenájmom apartmánov v hotelovom programe, pričom bude zodpovedný za maximalizáciu príjmov majiteľov participujúcich na hotelovom programe prostredníctvom efektívnej správy. Hlavným cieľom manažmentu Damian Jasná Hotel Resort and Residences bude za týmto účelom zabezpečiť spokojnosť medzi návštevníkmi, tak aby mu opakovane prejavili svoju dôveru a ďalej ho odporučili svojim priateľom a známym. Budeme klásť vysoký dôraz na starostlivý výber a tréning zamestnancov, tak aby vedeli naplniť očakávania sofistikovanejšej a náročnejšej klientely. Akékoľvek požiadavky majiteľov apartmánov ako aj návštevníkov tak bude plniť skúsený, milý, nápomocný a cudzími jazykmi hovoriaci personál. Našou stratégiou nie je agresívne prilákať čo možno najväčší počet hostí, ale sústrediť sa na vybudovanie si klientely s vyššou pridanou hodnotou. Budeme preto poskytovať služby na úrovni, ktorú zákazníci očakávajú a častokrát, túto úroveň aj prekračovať.