Kvôli polohe komplexu uprostred Národného Parku Nízke Tatry sa pri jeho príprave úzko spolupracovalo s príslušnými úradmi a boli splnené všetky podmienky v súlade s platnou legislatívou, aby sa do najväčšej možnej miery zmiernil dopad na životné prostredie.

Damian Jasná Hotel Resort & Residences bude postavený a prevádzkovaný s dôrazom na ochranu životného prostredia. Pri jeho výstavbe a v interiéroch budú použité lokálne materiály a kvalitné energiu šetriace technológie. Objekt je navrhnutý ako energeticky úsporný, využívajúci tepelné čerpadlá ako zdroj energie, vrátane rekuperácie tepla z odpadovej vody, inteligentné regulované vetranie v závislosti od kvality vzduchu s rekuperáciou tepla, hliníkové izolačné trojsklá na prevenciu úniku tepla, úsporné osvetlenie so senzormi pohybu, atď. Prevádzka Damian Jasná bude klásť dôraz na zamedzenie plytvania a znižovanie objemu odpadu a jeho recykláciu a dôslednom šetrení vody a elektrickej energie. V gastronómii budeme čo najviac využívať lokálne suroviny, aby sme zredukovali dopad prepravy potravín.